primariacodaesti.ro

Cont unic

Contul unic RO44TREZ65621A470400XXXX CF 3337613

Dezvoltare economica

Dezvoltarea comunei Codaesti

Misiune/Activitate

Amenajare

Animare

Solidaritate

Securitate

Educatie

Implantarea unitatilor scolare

Viata scolara si extrascolara

Acces la educatie pentru toata lumea

Securitatea copiilor, cladirilor

Infrastructuri rutiere

Facilitarea accesului

Realizarea unui echilibru in viata locuitorilor

Favoizarea schimburilor intre persoane si grupuri

Calitatea echipamentelor

Mediu

Echilibrul spatiilor

Animarea spatiilor verzi sau a centrelor de activitate

Asigurarea de spatii verzi in toate zonele si cu acces pentru toata lumea

Asigurarea calitatii aerului, apei, colectarea deseurilor

Transport

Facilitarea comunicarii intre localitati vecine

Incitarea la utilizarea transportului in comun

Facilitarea deplasarii unui numar suficient de mare de persoane

Respectarea normelor privind securitatea persoanelor si a bunurilor

Dezvoltarea economica

Echilibrarea zonelor de activitate

Mentinerea unor activitati de comert de proximitate, incitarea la implantarea de interprinderi

Incurajarea crearii unor noi interprinderi in vederea crearii de noi locuri de munca

Combaterea riscurilor pentru populatie

Cultura, petrecerea timpului liber

Apropierea echipamentelor de utilizatori

Incurajarea manifesturilor

Deschiderea accesului pentru un numar cat mai mare de persoane

Protejarea si respectarea legilor

 

Dezvoltarea comunei Codaesti trebuie sa se faca in concordanta cu urmatoarele principii ale amenajarii teritoriului:

-amenajarea teritoriului;

-dezvoltarea economica si sociala echilibrata a regiunilor si zonelor, cu respectarea specificului acestora;

-imbunatatirea calitatii vietii oamenilor si a colectivitatilor umane;

-gestionarea responsabila a resurselor naturale si protectia mediului;

-utilizarea rationala si eficienta a teritoriului;

-ameliorarea condiiilor de viata prin eliminarea disfunctionalitatilor;

-aigurarea accesului la servicii publice si locuinte convenabile pentru toti locuitorii;

-crearea de conditii pentru satisfacerea cerintelor speciale ale tuturor categoriilor de grupuri vulnerabile sau expuse marginalizarii sociale;

-protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural construit;

Avand in vedere importanta politicii regionale, precum si  costurile ridicate privind dezvoltarea comunei, se impune constituirea asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, reprezentand un important instrument pentru dezvoltarea localitatilor.

Asocierea de acest tip vizeaza diverse domenii,dar indiferent de modelul, scopul sau forma asocierii, aceasta trebuie sa respecte cel putin urmatoarele principii de baza:

-sa aiba un scop bine definit (sa aiba un punct de vedere, un domeniu de activitate )

-sa se adreseze urmatoarelor domenii prioritare: infrastructura, servicii publice de gospodarie comunala,dezvoltare durabila,precum si cultura si petrecerea timpului liber;

Asociatiile de dezvoltare intercomunitara reprezinta structurile de cooperare cu personalitati juridice, de drept privat, infiintate, in conditiile legii, de unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare, de interes zonal, sau regional ori furnizarea in comun a unor servicii publice.

Probleme si propuneri strategice:

  • infrastructura de circulatie si transport prezinta disfunctionalitati: intersectii amenajate necorespunzator, strazi neasfaltate;
  • numar redus de mijloace de transport adecvate pentru persoanele cu handicap/aglomerare, incarcare;
  • se impune o colectare selectiva a deseurilor chiar la sursa;

Promovarea dezvoltarii durabile(protectia si imbunatatirea mediului inconjurator si cresterea eficientei energetice) sunt prioritati agreate de toate politicile Uniunii Europene.

Pentru toate proiectele care vizeaza dezvoltarea comunala, se va avea in vedere asigurarea egalitatii de sanse si de tratament intre angajati, femei, barbati, femei, apartenenta la grupuri minoritare,religie, dizabilitati,precum si a principiilor dezvoltarii durabile,pentru a nu compromite posibilitatea generatiilor urmatoare de a-si satisface propriile necesitati.

 

Dezvoltarea comunala

Obiective

Domenii de activitate

Tipuri de actiuni

Sprijinirea dezvoltarii durabile a comunei Codaesti

Rebilitarea infrastructurii fizice, sociale si economice,imbunatatirea serviciilor /Cresterea accesului la cultura/Reabilitarea infrastructurii sociale/Prevenirea dezastrelor/Locuinte

Modernizarea infrastructurii de circulatie si transport, reabilitarea utilitatilor publice, conservarea spatiilor verzi, pregatirea pentru noi interprinderi industriale, reabilitarea patrimoniul cultural national, construirea si reabilitarea lacaselor de cult, dotarea unitatilor socio-medicale,reabilitarea cladirilor destinate centrelor de ingrijire a copiilor, pentru batrani, pentru persoane aflate in dificultate, precum si dotarea acestora cu echipamente/Lucrari de combatere si prevenire a dezastrelor/Imbunatatirea conditiilor de trai prin refacerea fondului locativ si a utilitatilor

Dezvoltarea sistemului de servicii publice

Crearea si modernizarea unor facilitati pentru timpul liber/Dezvoltarea de alte servicii publice

Construirea zonelor de recreere, Amenajarea unor parcuri tematice/Realizarea de studii si proiecte pentru imbunatatirea serviciilor publice./Imbunatatirea accesului persoanelor cu dizabilitati in institutiile publice/Achizitionarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii

 

Pentru buna implementare a obiectivelor propuse in  cadrul acestui

document strategic, este necesară introducerea unor parteneriate strategice sectoriale/inter-sectoriale, precum si implicarea tuturor factorilor si a membrilor comunitătii.

In acest context, parteneriatele sectoriale vor oferi eficientă in solutionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea locală.

Aceste parteneriate strategice pot viza următoarele sectoare: modernizare si planificare comunala,economie,turism si cultură,educatie,mediu,societate informatională,ocupare si incluziune socială.

Directiile cuprinse in prezentul plan de dezvoltare locală sunt supuse programării multianuale,ceea ce presupune modificări in continutul strategiei si stabilirea de noi priorităti in functie de dezvoltarea ulterioară a comunitătii locale.