primariacodaesti.ro

Cont unic

Contul unic RO44TREZ65621A470400XXXX CF 3337613

Infrastructura

Infrastructura de transport

 

Comuna Codaiesti este legata prin drumuri de toate localitatile vecine.Aceste drumuri fac parte din infrastructura rutiera a zonei.Sunt existente si trasee de transport in comun de calatori, intrazonal, cat si extrazonal,astfel permitand locuitorilor permutarea in spatiul dorit.Circulatia feroviara este inexistenta,cel mai dominant mijloc de transport fiind cel rutier-cel mai important-drumul national fiind DN 24.

 Infrastructura de utilităti tehnico-edilitare

La nivelul comunei Codaesti exista o retea de distributie a energiei electrice, retea care ar putea dispune de modificari in vederea imbunatatirii serviciilor oferite comunitatii locale.

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din comuna se face in conditii de siguranta, cat si de calitate.Locuitorii nu dispun de distributia de gaze naturale,lucru ce le-ar usura modul de trai.

Cetatenii Comunei Codaesti au la dizpozitie si cai moderne de tecomunicatii-telefonie,internet.Se constata o crestere a utilizarii serviciilor de telefonie.De asemenea este notabila dezvoltarea concurentei in telefonia mobila si fixa.

Serviciile postale si de curierat rapid sunt de asemenea la indemana populatiei din Codaesti.In cadrul comunei se desfasoara si activitati bancare, ajutand la derularea in mod corect a economiei locale, permitand transferuri intrazonale, cat si extrazonale.

Reteaua de alimentare cu apa si canalizare din Codaesti este in faza de proiect,acesta fiind finalizat (estimat la 1mil Euro) urmand a se stabili sursa de finantare a proiectului de “ALIMENTARE CU APĂ + CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE CODĂIEŞTI, COM. CODĂIEŞTI, JUDETUL VASLUI.”.

In prezent localitatea Codăieşti nu dispune de un sistem centralizat

privind alimentarea cu apă.Alimentarea cu apă se face prin intermediul fântânilor,acestea având debite foarte reduse.Se impune amenajarea unui surse de apă centralizate.

Sunt prevazute in proiect:construirea rezervoarelor,statiilor de pompare,puturi forate,statie de epurare,reteaua de distributie a apei si reteaua de canalizare aferenta.