primariacodaesti.ro

Cont unic

Contul unic RO44TREZ65621A470400XXXX CF 3337613

Populatie

Populatia: ocuparea fortei de munca,  asistenta sociala , ordine publica si societatea civila

Componentele evolutiei numarului populatiei in anul 2007:

Comuna Codaesti

Numarul populatiei cu domiciliul in localitate la sfarsitul perioadei : 4839 persoane.

Persoane cu resedinta in localitate si domiciliul in alta localitate: 15

Persoane cu domiciliul in localitate si resedinta in alta localitate: 54

Soldul schimbarilor de resedinta: 39 persoane

Numarul populatiei la sfarsitul perioadei:4800 persoane

Comuna

Codaesti

Numar populatie initial

4800 persoane

Nascuti-vii

33 persoane

Morti

26 persoane

Spor natural

7 persoane

Stabiliri in domiciliu

20 persoane

Plecari cu domiciliu

51 persoane

Soldul schimbarilor de domiciliu

-31 persoane

Imigrari

0 persoane

Emigrari

1 persoana

Populatia Comunei Codaesti pe sexe:

Comuna

Codaesti

Total

4800 persoane

Masculin

2422 persoane

Feminin

2378 persoane

Comuna Codaesti dispune de forta de munca, oameni doritori de noi locuri de munca , astfel incercandu-se inlaturarea ponderii mari  de someri si de oameni fara venit.Pentru un demers bun al situatiei economice a locuitorilor se subliniaza necesitatea locurilor de munca stabile si platite conform legii,pentru imbunatatirea stilului de viata.

Alaturat nevoii de creare de locuri de munca, sunt asezate si alte nevoi ale populatiei, nevoi satisfacute de autoritatile locale.Sunt realizate programe, servicii de protejare a persoanelor, a grupurilor, si comunitatilor cu probleme sociale, aflate in dificultate si care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii un mod normal de viata .

Au fost puse la indemana populatiei urmatoarele ajutoare:

-66 dosare ajutoare sociale;

-560 dosare alocatii complementare;

-76 dosare alocatii monoparentale;

-22 dosare a persoanelor insotitoare pentru persoanele cu deficiente;

-1435 ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne;

Ordinea publica este asigurata de catre Politia locala.Activitatea desfăsurată de efectivele politiei, s-a circumscris obiectivului fundamental al Politiei Romane,  de modernizare conceptuală, structurală si functională si de creare a unei institutii moderne, compatibile cu celelalte structuri din tarile  membre ale Uniunii Europene, depunandu-se eforturi pentru realizarea si stabilirea unui sistem coerent si de incredere, in vederea promovării noii strategii a M.I.R.A.,la nivelul comunei Codaesti.

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.