primariacodaesti.ro

Cont unic

Contul unic RO44TREZ65621A470400XXXX CF 3337613

Retea hidrografica

Hidrografia a conditionat si influentat raspandirea populatiei.Este reprezentata prin ape subterane si de suprafata.Apele subterane sunt raspandite neuniform si se caracterizeaza prin debite mici.In timpul iernii si verii, apele raurilor scad.

Rolul apelor subterane in alimentarea cu apa a populatiei este binecunoscut, zonele cu izvoare fiind cautate pentru asezari din cele mai vechi timpuri, chiar daca nivelul freatic foarte aproape de suprafata poate provoca unele neajunsuri.

Intermitenta cursurilor de apa poate afecta alimentarea populatiei si a economiei.Iazurile incearca sa asigure o parte din apa potabila necesara asezarilor.Odata cu cresterea debitelor, creste productia piscicola  si apare posibilitatea irigarii terenurilor, pentru a suplini deficitul de apa din perioadele de seceta.